Oferta

Świadczymy następujące rodzaje usług:

  • Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami.
  • Obsługa księgowa z indywidualnymi elektronicznymi kontami mieszkańców.
  • Obsługa prawna.
  • Usługi porządkowe.
  • Usługi w zakresie technicznego utrzymania zasobów, umowy na konserwacje techniczną, obsługę węzłów cieplnych itp.
  • Przeglądy budowlane, gazowe, elektryczne, w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.