Jesteśmy dla mieszkańców

D&P Nieruchomości

Firma „D&P Nieruchomości” powstała by bogate doświadczenie naszych pracowników służyło potrzebom naszych Klientów.

Wieloletnie doświadczenia w obszarze zarządzania nieruchomościami uświadomiły nam, że przepisem na dobre zarządzanie nie są piękne foldery reklamowe firmy, prezentacje dyrektorów, a nawet najlepsze procedury, ale faktyczne bycie na zarządzanych nieruchomościach. Tworząc firmę chcieliśmy odejść od dominującego na rynku podejścia i sprawić by najlepsi fachowcy, eksperci wyszli z biur i pracowali na powierzonych nam nieruchomościach poznając ich problemy oraz wspierając pracowników operacyjnych.

Kompleksowa obsługa nieruchomości

Praktyka pokazuje, że nie wystarczy dobrze zarządzać samymi budynkami, aby Mieszkańcy czuli się usatysfakcjonowani usługą. Rolą zarządcy jest także umiejętne budowanie dobrych relacji z Właścicielami.

Droga do tego wiedzie poprzez bieżące, rzetelne informowanie o zamierzeniach remontowych, inwestycyjnych, przedstawianie mieszkańcom zebranych ofert, propozycji zmian w zakresie optymalizacji kosztów itp. Zarządca, który do każdej decyzji, rodzącej skutki finansowe, będzie podchodził tak jakby miał wydać własne pieniądze, zyska nie tylko zaufanie i szacunek Mieszkańców, ale także ich sympatię. Właśnie dlatego powstała firma „D&P Nieruchomości”, aby dzielić się bogatym doświadczeniem, dzięki któremu będzie mogła zdobywać zaufanie i szacunek Właścicieli zarządzanych zasobów, a w efekcie także ich sympatię.